2019 m. sausio 24 d., ketvirtadienisGerbiami lopšelio - darželio bendruomenės nariai,
Kviečiame susipažinti su Trakų  rajono Bražuolės lopšelio – darželio direktorės Aldonos  Malaitytės  2018 metų veiklos ataskaita.
Pasiūlymus, vertinimus, pastabas, komentarus  galite teikti šio skelbimo apačioje.


2018 m. direktorės veiklos ataskaita